mindaugas@housing.lt
+370 657 46366

------------------------------------------------------------

konsultacija, užsakymų priėmimas

Fasadų šiltinimo ir apdailos medžiagos

Sudėtis: silikoninių sakų vandens dispersija, mineraliniai užpildai, akrilo kopolimero dispersija, pigmentai ir priedai.

Savybės

Tinko simbolis

AT 380

AT 381

AT 382

AT 387

Tekstūra ir grūdėtumas

purškiama samanėlė 1 mm

samanėlė 1,5 mm

samanėlė 2 mm

lietutis 2 mm

Tūrio tankis

apie 1,9 kg/dm3

Džiūvimo trukmė

apie 24 val.

Visiško sukietėjimo laikas

apie 3 dienos

Sąnaudos

apie 1,7 kg/m2

apie 2,3 kg/m2

apie 3,2 kg/m2

apie 2,5 kg/m2

Spalvos: pagal ALOPOL COLOR šabloną ar pateiktą pavyzdį

Pagrindo rūšis

Pastatų šiltinimo sistemų armuojamasis sluoksnis, cemento tinkas, cemento ir kalkių tinkas, betono paviršius.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, stabilus, tvirtas ir tinkamai subrandintas (armuojamasis sluoksnis bent 3 dienos nuo tinklo įleidimo į klijus, tinkas po 28 dienų nuo tinkavimo, subrandintas betonas). Silpnai kimbančius, trapius ir eižėjančius sluoksnius pašalinti, ištrupėjimus užpildyti greitojo rišimo ALPOL AZ 130 arba išlyginamuoju skiediniu ALPOL AZ 135. Silpnus ar sugeriančius pagrindus gruntuoti giliosios skvarbos preparatu ALPOL AG 700. Pagrindą nudažyti tinko gruntu ALPOL AG 701 bent 24 valandos prieš tinkuojant. Rekomenduojama gruntą nudažyti tinko spalva.

Naudojimo būdas

Prieš tinkuojant tinką gerai išmaišyti lėtaeigiu maišikliu. Tinkavimo darbus vienoje plokštumoje atlikti be prastovų, kad būtų išvengta tinko struktūros skirtumų. Paviršius jungti „drėgnas su drėgnu“ būdu. Rekomenduojama vieną plokštumą tinkuoti tos pačios gamybos serijos tinku. Tinkavimo technologines pertraukas planuoti tose vietose, kur jungiamos spalvos, pastato kraštuose, po nuleidimo vamzdžiais ir pan.

Tinkavimas rankiniu būdu: Tinkuoti nerūdijančia plienine mente, nubraukti ir išlyginti iki grūdelių dydžio, paskiau nutrinti plastikine mente iki gaunama reikiama tekstūra – avinėlis ar kinivarpa.

Tinkavimas mechaniniu būdu: Prireikus praskiesti nedideliu kiekiu vandens. Tinkuoti purškimo pistoletu su vadinamuoju piltuvėliu, t. y. su tiesiogiai prijungtu indu, kuriame telpa iki 5 kg produkto. Taip pat galima tinkuoti naudojant specialų tinkavimo agregatą su baku, kuriame telpa apie 25 kg produkto. Tokiu atveju medžiagą žarna į purškimo pistoletą tiekia sliekinis siurblys. Abiem atvejais tinkas ant sienos purškiamas veikiant suslėgtam orui, kuris tiekiamas į purškimo pistoleto antgalį. Būtina nustatyti tinkamą purškimo antgalio slėgį (apie 4 atm.) ir sklandžiais judesiais tolygiai kloti tinką ant pagrindo iš 40 cm atstumo. Tinkuoti, kol padengiamas visas pagrindas. Nekloti per daug tinko, nes padidėja jo sąnaudos ir atsiranda nuobėgų.

Darbų atlikimo sąlygos

Prieš tinkuojant patikrinti, ar spalva atitinka užsakytą. Darbus atlikti nuo +5°C iki +25°C temperatūroje. Tinko negalima maišyti su kitu tinku, rišikliais, užpildais ar dažikliais, kurie nenumatyti spalvinimo sistemoje. Neskiesti vandeniu. Nenaudoti nešvarių ar rūdijančių įrankių ir indų. Netinkuoti, kai veikia tiesioginiai saulės spinduliai, esant stipriam vėjui ar aukštam oro drėgniui. Ką tik tinkuotus paviršius saugoti uždengiant tinklu. Dėl netinkamų tinkavimo ir tinko džiūvimo sąlygų gali atsirasti spalvos pokyčių ir skirtis atspalviai.

Laikymas

Originalioje, nepažeistoje, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Produktą saugoti, kad neperšaltų ir neperkaistų.

Pastabos

Techniniai duomenys ir informacija apie naudojimo būdą nurodyti (20±2)°C temperatūros ir (60±5)% oro santykinio drėgnio sąlygomis. Kitomis sąlygomis džiūvimo ir visiško sukietėjimo laikas gali keistis. Naudoti apsauginius akinius. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti odą – dėvėti apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines. Saugoti nuo vaikų. Šviežius nešvarumus valyti vandeniu. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą netinkamai ar ne pagal paskirtį naudojant gaminį.

Bendrieji patarimai

Darbus atlikti laikantis statybos darbų reikalavimų, standartų ir darbo saugos taisyklių, taip pat šiltinimo sistemos ALPOL instrukcijos rekomendacijų ir Statybos technikos instituto instrukcijos Nr. 447/2009.

Gaminys yra sertifiktuotų šiltinimo sistemų ALPOL dalis.

Gaminiui suteiktas Valstybinio higienos instituto higienos pasas.

Taikomasis dokumentas: Statybos technikos instituto techninis liudijimas, standarto EN 15824.

 Gamintojas

ALPOL GIPS Sp. z o.o.